i Iværksætteri, Startup, Virksomheder i Symbion Netværket

Manawell er en software- og konsulentvirksomhed, der hjælper store virksomheder med at styrke deres commercial excellence gennem datadrevne analyser og salgsfremmende software. De lejer til dagligt kontor på Univateog vi har spurgt Managing Partner, Daniel H. Kristensen, ind til virksomhedens kerneforretning og til, hvilke teknologier de tror på kommer til at dominere inden for f.eks. retail-markedet i fremtiden.  

Hvad beskæftiger Manawell sig med, og hvordan opstod idéen bag?

Manawell er en konsulent og software virksomhed med speciale inden for Business Intelligence (BI) og Artificial Intelligence (AI). Vi ønskede at finde en niche, hvor en række store kommercielle udfordringer kunne løses ved at benytte en kombination af BI, AI og en dyb forståelse for menneskets adfærd. Den niche har ikke helt indfundet sig endnu men der er potentiale i dele af retail. Det gælder om effektivt at tiltrække og konvertere til køb i butikken, øge share-of-wallet og sidst men ikke mindst om at øge frekvensen over tid, så den enkelte kunde bliver mere værd for retaileren. Mindsettet bag handler i høj grad om at se på den fysiske virkelighed og de fysiske butikker som et bonanza af muligheder for at indsamle og anvende data til at sælge de rigtige varer til den rette pris til den rette person.

Man kan sige, at hele den redskabskasse af analyse- og konverteringsværktøjer, som man har online, når man arbejder med salg og marketing, har vi i stor udstrækning mulighed for at genskabe i den fysiske virkelighed.

Over en bred kam har branchen en klar selvforståelse af, hvordan man skal drive forretning, hvad der virker, og hvordan et succeskriterie ser ud. Det gør det herligt enkelt at hjælpe dem. Øg bundlinjen og der er økonomi til de mere langsigtede investeringer, som ellers kan være svære at finde penge til i et konkurrencepræget og margin-fokuseret marked.

Hvordan arbejder I?

Vores klare målsætning er at skabe meget målbare resultater og referencekunde på referencekunde.

Vi har startet det mest åbenlyse sted med vores produkt-roadmap, så vi har bygget et performance dashboard/cockpit, der gør alle led i organisationen i stand til at handle mere hensigtsmæssigt ift. at træffe profitable, kommercielle beslutninger om taktisk prissætning, opsalg samt krydssalg, og så hjælper vores back-office med de mere tekniske analyser, hvor vi blandt andet benytter kunstig intelligens til at finde de mønstre, som ikke ligger lige for i de hundredtusindvis af POS (point of sale, red.) datalinjer.

Selv de stærkeste profiler og organisationer kan bruge målrettet støtte til løbende at blive spillet gode.

Hvilke teknologier tror I på nuværende tidspunkt kommer til at gøre en forskel?

Videoovervågning er en rig datakilde. Førstnævnte muliggør automatisk segmentering på køn, alder, bevægelsesmønster og et unikt ID. Det er allerede muligt i dag gennem samarbejde med vores leverandører. Senere kommer aflæsning af hvilken følelsesmæssig tilstand kunderne er i, når de står i butikken og bruge elektroniske hyldefronter til at skifte priser hurtigt og henlede den enkelte kundes opmærksomhed på den varegruppe, der passer til kundens historiske præferencer. Kunderne får ganske enkelt mere målrettede forslag og personlig service i den ellers ofte mindre personlige mega-store. En digital-drevet tilbagevenden til ”Det lille hus på prærien” og deres købmandsbutik, hvor manden med forklædet kender dig og din families vaner. Derfor er vores prioriterede roadmap på softwarefronten i første omgang fokuseret på de muligheder, som POS, IOT-sensorer, machine vision og digitale prisskilte giver.

Hvad gør I anderledes end ”de store spillere” på markedet?

Jeg tror, at én af de ting vi gør lidt anderledes end de fleste er, at vi bygger enterprise-software med samme omhu for slutbrugeren som det i dag forventes af en B2C underholdnings-app. Vi ansætter antropologer og UX-specialister til opgaverne for at sikre, at det tekniske løser reelle menneskelige proces-behov og ikke kun et forretningsmæssigt mål.

Det er vores erfaring, at det meste software fejler pga. mangel på adoption og anvendelse blandt slutbrugerne, der skyldes en forfejlet kravspec. Det er sjældent, fordi løsningen rent teknisk ikke kan en given funktionalitet. Funktion og form skal forstås kontekstuelt. Hvert stykke software og algoritme har dens egen product/market fit fase den skal igennem for at skabe mest værdi. Det handler ikke om smukt design, men om anvendelse.

Hvorfor har I valgt Univate som stedet at drive jeres virksomhed fra?

Vi elsker kombinationen af det rene look i mødelokalerne og rolige fællesområder, og så værdsætter vi at være omgivet af innovative virksomheder. Derudover er fleksibiliteten, herunder muligheden for at skalere, af afgørende betydning for os.

manawell.io

Seneste blogindlæg
Podcast