Bestyrelse
 i Iværksætteri, Startup

Mange iværksættere tror fejlagtigt, at små virksomheder ikke behøver en bestyrelse til at varetage selskabets overordnede ledelse. Denne antagelse vil virksomheden nBoard forsøge at gøre op med, der til dagligt hjælper og rådgiver virksomheder, der ønsker en bestyrelse eller et advisory board.

Læs her hvorfor professionelle rådgivere kan være din virksomheds vej til succes.

Skrevet af Joakim Bruchmann, direktør og medstifter af virksomheden nBoard.

nBoard stiftes

”For os var etableringen af et advisory board en god måde at få tilført skarpe kompetencer på, som vi som unge founders ikke selv besad. Advisory boardet har hjulpet med at sætte den strategiske retning, og har været vigtige sparringspartnere hver gang vi har taget en tung beslutning enten strategisk eller teknisk. De har også evnet at gøre os opmærksomme på fremtidige risici, som vi ikke selv var bevidste omkring”.

Sådan lyder kommentaren fra Niels Fibæk-Jensen, CEO & co-founder hos Matter ApS, som forsøger at gøre pensionsinvesteringer grønne. Matter valgte at etablere et advisory board for at navigere i et investeringsmarked drevet af teknologi, regulering og bæredygtighed, som kræver stor brancheindsigt.

Om rekrutteringsprocessen siger Niels: ”For os var etableringen af et advisory boardet ikke en struktureret proces, og det endte med, at vi fandt folk løbende gennem netværk samt hos investorer. Da det blev formaliseret, havde det en meget disciplinerende effekt på den daglige ledelse, som løbende blev tvunget til at se tingene oppefra”.

Den netværksbaserede tilgang er udbredt, og det vurderes at omkring 95% af al rekruttering til bestyrelser og advisory boards i dag foregår via netværk. Det kan udgøre en stor barriere for virksomhederne, og netop denne problematik var en af grundene til stiftelsen af www.nBoard.dk tidligere i år. nBoard har hurtigt samlet over 1.000 kompetente advisory board/bestyrelseskandidater, samt etableret advisory boards og bestyrelser i mere end 15 startups og mellemstore virksomheder siden 1. juli.

En behjælpelig platform

En af folkene bag nBoard er den kendte serieiværksætter og direktør Martin Thorborg, som påpeger, at kompetente rådgivere, har været en af hans nøgler til succes:

”At skabe en succesfuld virksomhed handler i høj grad om hurtigt at lære af sine fejl, men jeg har også erfaret, at en udbredt fejl er, at folk ikke lærer af hinandens fejl. Alle virksomheder, som tager sig selv seriøst, bør have et advisory board eller en professionel bestyrelse, uanset størrelse. Vi har nu skabt en platform, hvor man kan finde de bedst mulige rådgivere til sin virksomhed – og det er ikke din nabo eller din onkel.”

Martin fortæller yderligere om sine egne erfaringer ved at have en bestyrelse eller et advisory board i egne virksomheder: ”Det har været en kæmpe hjælp. Mine rådgivere har hjulpet med at prioritere ressourcer, lægge en langsigtet strategi samt skaffe kunder i butikken”.

Hvad ved vi om den målbare effekt?

Et omfattende canadisk studie fra 2013, viser at kun 25% af de adspurgte 1.047 små- og mellemstore virksomheder havde en professionel bestyrelse eller et advisory board. Samme undersøgelse påpeger desuden, at 86% af de adspurgte som havde etableret et advisory board sagde, at rådgiverne havde en signifikant indvirken på virksomhedens efterfølgende succes. Yderligere havde de i gennemsnit øget den årlige salgsvækst fra 23% til 67%.

Studier vedrørende effekten af eksterne bestyrelsesmedlemmer i Danmark viser samme tendens: ”Det vi har fundet ud af er, at der er en effekt både på omsætningen, på virksomheden og på virksomhedens overskudsgrad af at tage folk ind (i bestyrelsen), der er eksterne.”, siger Niels Westergård-Nielsen, professor ved CBS om et studie, der primært omfattede virksomheder med 10-50 ansatte.

Hvorfor er der så ikke flere, der har etableret en bestyrelse eller et advisory board?

”Jeg tror, det er en todelt problemstilling, som begge bunder i mangel på transparens. For det første har mange virksomhedsejere ikke det nødvendige overblik over, hvem de kan tiltrække, hvad det koster og hvor de skal gå i gang henne, hvilket desværre ofte medfører ingenting eller formeringen af ‘tantebestyrelser’. Den anden problemstilling bunder i en fordom om, at man skal være en stor og succesrig virksomhed, hvilket efter vores overbevisning slet ikke er tilfældet. Vi har fundet mange super kompetente advisory board medlemmer til virksomheder i opstartsfasen med ned til 3 ansatte, som virkelig har haft brug for ekstern sparring og ekspertise.” siger Joakim Bruchmann, direktør og medstifter af nBoard.

Seneste blogindlæg
Computervaekst