Her på siden finder du logoer og fotos af Symbion, Creators Floor og Univate.

Er du journalist?

Kontakt os hvis du søger viden om vores vækst- og iværksætteraktiviteter eller spændende virksomhedscases.

Øvrige henvendelser og spørgsmål

Fotos, logoer anden visuel pressemateriale

Kristian Seedorff – kbs@symbion.dk

Andre pressehenvendelser, tekster mv.

Neel Hein Bertelsen – nhb@symbion.dk

Tilladelse for brug af pressemateriale

Det er som udgangspunkt tilladt kun at anvende materialet til redaktionel brug.

Det betyder at billederne kun må benyttes i en nyhedsrelateret sammenhænge, f.eks i aviser, magasiner og på blogs. Materialet må IKKE benyttes i nogen former for kommerciel, marketingrelateret, eller reklamemæssig sammenhæng uden der er givet særlig tilladelse hertil.

Kreditering

Krediteringen noteres i nærheden af billedet som “Foto: Symbion / Kristian Brouer Seedorff”.

Såfremt det er muligt skal der indsættes et link til symbion.dk.