Symbion
Kontorfællesskab i København

Optimale rammer
for iværksættere og startups

Du og din virksomhed får adgang til et kontorfællesskab i København og et community, der arbejder med det primære formål at skabe optimale rammer for startups og iværksættere, hvilket vi løfter ved bl.a. at geninvestere overskud i nye tiltag til gavn for iværksættere og startups.

Vi tilbyder dig og din forretning et fokuseret netværk og et nærværende og tilgængeligt community, der inden for udvalgte brancher skaber nye idéer, ny viden og nye relationer, hvor de rigtige mennesker bringes sammen på tværs af iværksættere, universiteter, corporates, clusters m.m. Find et kontor til leje, en ledig kontorplads eller et virtuelt kontor hos Symbion.

locations

Symbions historie

Symbion har siden sin spæde start været kendetegnet ved en særlig iværksætterånd. Ikke bare da tre idealistiske forskere fra Københavns Universitet skabte en non-profit fond, hvis formål var at etablere et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og universiteter men også i deres utrættelige kamp for at skabe et spirende iværksættermiljø, der skulle hjælpe nystartede iværksættere med at komme i gang.

Godt 30 år efter sin fødsel – og med mange spændende tiltag undervejs – må Symbion siges at være blevet den succes, der var lagt op til: Veldrevne IT- og biotech-firmaer har vokset sig store inden for Symbions mure, og Symbion selv har også haft vokseværk. Nu fylder Symbion i alt fem lokationer: på Fruebjergvej, på CBS Campus, på KU Nørre Campus og to på KU Søndre Campus.

Med sin beliggenhed på Københavns Universitet og CBS og med IT Universitetet som nabo, forfølger Symbion den ånd, fællesskabet opstod af, nemlig at skabe bånd mellem universitet, det etablerede erhvervsliv og iværksætteri. Her kan nystartede firmaer prøve deres ideer af og få del i den synergieffekt, der opstår, når flere nye firmaer inden for samme branche deler kantine og kaffemaskine – og ikke mindst deltager i de mange faglige og sociale netværksarrangementer, der knytter forbindelser mellem de enkelte virksomheder. Iværksætterånden må siges stadig at gennemsyre Symbion.

Virksomheder i Symbion-netværket

Kontorfællesskabet er beliggende på fire lokationer og rummer spændende og innovative startups og iværksættere inden for en række udvalgte brancher og økosystemer.

Se virksomheder i Symbion

Se virksomheder på Creators Floor by Symbion

Se virksomheder på Univate Njalsgade by Symbion

Se virksomheder på Univate Emil Holms Kanal by Symbion

Se virksomheder på COBIS

Se mere på Symbions Iværksætter-blog

625
virksomheder i netværket

Fordele ved at blive en del af
Symbion-netværket

Fordele

  • Fokuseret iværksætternetværk inden for bestemte brancher og økosystemer
  • Nærværende og tilgængeligt community
  • Tæt samarbejde med KU, CBS, ITU og adgang til ny viden
  • Gratis kaffe og te i tekøkkenerne og adgang til kantine
  • Højhastighedsinternet og printcenter med print, kopi og scan
  • Adgang til inspirerende mødelokaler og konferencecenter
  • Gratis parkering tæt på offentlig transport
  • Mulighed for at skalere op og ned efter behov og kort opsigelsesvarsel

Hør mere

Har du og din virksomhed særlige behov, vil vi gøre vores bedste for at imødekomme dem.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for at blive en del af vores kontorfællesskab, eller hvis du er interesseret i at få en fremvisning.

Visionen for Symbion

Symbion er ejet af Københavns Universitet, CBS og Symbion Fonden samt af en række private aktionærer og med et virksomhedscharter, som forpligtiger til viden- og kompetenceudvikling og som bygger på et uforfalsket ønske om at styrke iværksætteriet i Danmark.

Symbion blev etableret i 1986 ud fra visionen om at skabe optimale rammer for iværksættere ved at koble forskning og iværksætteri sammen med den viden og de erfaringer, som det mere etablerede danske erhvervsliv besidder – og ved at geninvestere overskud i nye tiltag til gavn for iværksættere og startups. Den vision lever vi stadig efter.

Vi har således over 30 års erfaring med at hjælpe startup-virksomheder til at vækste. En erfaring, som er helt unik sammenlignet med andre kontorfællesskaber og iværksættermiljøer.

Udvalgte samarbejdspartnere

featured_partners