CPHLabs
 i Startup

Med finansiering fra Industriens Fond skal CPHLabs gøre det nemmere for startups at udvikle deres ideer i et laboratorie.

Kuren mod omkostningsfulde laboratorier

CPHLabs, der er beliggende på Symbion Fruebjergvej, har netop modtaget 6. mio. kr. fra Industriens Fond til at forbedre vilkårene for iværksættere og spæde startups i biotekbranchen. Finansieringen skal løse det generelle problem med manglende laboratoriepladser til en pris som er til at betale for startups, der gør det svært for life-science virksomheder at lave proof-of-concepts og opnå investeringer fra investorer.

Som det første coworking-laboratorie i Danmark, er CPHLabs skabt med formålet at danne rammerne for forskellige nystartede biotek-virksomheder, der side om side kan teste deres hypoteser. Og modtagelsen har været overvældende. Flere startups har nemlig ventet på sådanne faciliteter, fordi kløften mellem idé og fuldgyldigt startup er usædvanlig bred inden for biovidenskab.

Med støtte fra Industriens Fond, skal det blandt andet sikre, at der bliver skabt en ny bølge af biotekselskaber, større muligheder for, at talent udnyttes og potentielle iværksættere stimuleres til at starte virksomhed. Delelaboratoriet skal nemlig forebygge, at gode og innovative løsninger går tabt, fordi der ikke stilles de rette faciliteter til rådighed: Takket være finansieringen fra Industriens Fond, vil vi forbedre iværksætterøkosystemet indenfor life science samt skabe en blueprint af, hvordan man udvikler delelaboratorier”, fortæller Josephine Schrøder, leder af CPHLabs.

Fra forskning til forretning

Erfaring har vist, at det kræver en stor grad af ekspertise at udvikle og bevare et delelaboratorie. Fra begyndelsen har Symbion derfor i samarbejde med Rebbls, Københavns førende netværk indenfor life science, stået som ansvarlige for udviklingen af CPHLabs. Siden er Københavns Universitet trådt til som partner, der blandt andet skal være med til at sikre kortere vej fra forskning til forretning. Samarbejdet skal bidrage til, at virksomhederne kan netværke med ligesindede iværksættere, eksperter, forskere og investorer gennem netværksarrangementer og workshops, for at kunne rejse investeringer eller blive en del af acceleratorer senere hen.

I kraft af beliggenheden er der ligeledes gode muligheder for at møde andre virksomheder fra samme branche. Symbion er nemlig det største startup-community i Danmark og med sine cirka 300 forskellige virksomheder på Fruebjergvej indenfor blandt andet biotek, giver det et tilgængeligt fagligt community, der skaber nye relationer, viden og inspiration mellem iværksættere. Derudover består community’et også af COBIS, som er mødested for biotek og life science virksomheder. COBIS’ naboer er Rigshospitalet, Det Sundhedsvidenskabelige- og Det Farmaceutiske Fakultet, som giver et unikt miljø, når det kommer til viden og anvendelse af bioteknologi, medicin og farmakologi.

Kunne du tænke dig at vide mere om CPHLabs eller høre om mulighederne for at blive en del af laboratoriefællesskabet, kan du klikke her.

Seneste blogindlæg
høretelefonerBetalingstjeneste