CPHLabs skal give bedre vilkår for life science-virksomheder

En ny finansiering til CPHLabs skal gøre det nemmere for spæde startups at udvikle og teste deres ideer i et laboratorie.

Af Michella Ahler

Senest redigeret: 30. maj 2023


Med finansiering fra Industriens Fond skal CPHLabs gøre det nemmere for startups at udvikle deres ideer i et laboratorie.

Kuren mod omkostningsfulde laboratorier

CPHLabs, der er beliggende på Symbion Fruebjergvej, har netop modtaget 6. mio. kr. fra Industriens Fond til at forbedre vilkårene for iværksættere og spæde startups i biotekbranchen. Finansieringen skal løse det generelle problem med manglende laboratoriepladser til en pris som er til at betale for startups. I skrivende stund er det nemlig svært for life-science virksomheder at lave proof-of-concepts og opnå investeringer fra investorer.

Som det første coworking-laboratorie i Danmark, er CPHLabs skabt med formålet at danne rammerne for nystartede biotek-virksomheder, der side om side kan teste hypoteser. Og modtagelsen har været overvældende. Flere startups har ventet på sådanne faciliteter, fordi kløften mellem idé og fuldgyldigt startup er usædvanlig bred indenfor biovidenskab.

Med støtte fra Industriens Fond, skal det blandt andet sikre, at der bliver skabt en ny bølge af biotekselskaber, større muligheder for at talent udnyttes og potentielle iværksættere stimuleres til at starte virksomhed. Delelaboratoriet skal nemlig forebygge, at gode og innovative løsninger går tabt, fordi der ikke er de rette faciliteter til rådighed. Takket være finansieringen fra Industriens Fond, vil vi forbedre iværksætterøkosystemet indenfor life science. Vi håber også på at kunne skabe en blueprint af, hvordan man udvikler delelaboratorier”, fortæller Josephine Schrøder, leder af CPHLabs.

Fra forskning til forretning

Erfaring har vist, at det kræver en stor grad af ekspertise at udvikle og bevare et delelaboratorie. Fra begyndelsen har Symbion derfor i samarbejde med Rebbls, Københavns førende netværk indenfor life science, stået for udviklingen af CPHLabs. Siden er Københavns Universitet trådt til som partner, der skal sikre kortere vej fra forskning til forretning. Samarbejdet skal bidrage til, at virksomhederne kan netværke med ligesindede iværksættere, eksperter, forskere og investorer gennem netværksarrangementer og workshops, for at kunne rejse investeringer eller blive en del af acceleratorer senere hen.

I kraft af beliggenheden er der ligeledes gode muligheder for at møde andre virksomheder fra samme branche. Symbion er det største startup-community i Danmark. Med cirka 300 virksomheder på Symbion Fruebjergvej, indenfor blandt andet biotek, giver det et tilgængeligt fagligt community, der skaber nye relationer, viden og inspiration. Derudover består community’et også af COBIS, som er mødested for biotek og life science virksomheder. COBIS’ naboer er Rigshospitalet, Det Sundhedsvidenskabelige- og Det Farmaceutiske Fakultet. Det giver et unikt miljø, når det kommer til viden og anvendelse af bioteknologi, medicin og farmakologi.

Kunne du tænke dig at vide mere om CPHLabs eller høre om mulighederne for at blive en del af laboratoriefællesskabet, kan du klikke her.


Nævnte emner i artiklen:

Andre indlæg under
Symbion-nyheder

Læs seneste nyheder fra Symbion lige fra åbning af nye lokationer og nyindrettede områder til nye samarbejder og initiativer.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag