Life science-strategi

Life science-strategi: De 3 vigtige elementer

I Danmark har vi et stærkt forskningsmiljø inden for life science. Dette giver os mulighed for at udvikle nye strategier og metoder i forbindelse med life science. Se herunder...

Af Symbion

Senest redigeret: 30. maj 2023


I Danmark har vi et stærkt forskningsmiljø inden for life science. Dette giver os mulighed for at udvikle nye strategier og metoder i forbindelse med life science. Se herunder hvad en strategi bør indeholde, samt hvordan du kan forløse din virksomheds potentiale med en life science-strategi.

Læs om det splinternye kontorfællesskab med fokus på life science her

Hvad er en life science-strategi?

En life science-strategi er en konkret plan for, hvordan du kan nå dine mål indenfor life science. Måske fokuserer du på ny forskning på området, eller måske er du interesseret i, hvordan forskellige sundhedsdata kan hjælpe din virksomhed? Overordnet set skal en strategi indeholde et klart mål, og dernæst en præcis og velovervejet plan for, hvordan du kan indfri dine målsætninger.

Der vil ofte være tale om en langsigtet strategi, du arbejder med indenfor life science, da området er meget komplekst. Derfor bør en strategi også indeholde enkelte delmål, som du gradvist kan indfri. Dette sker for, at det bliver tydeligt på hvilke parametre din virksomhed rykker sig, samt hvor den ikke udvikler sig nok.

Generelt set er en life science-strategi altså et værktøj, som kan bruges til at konkretisere, hvor virksomheden skal bevæge sig hen. Derudover er det også et værktøj, der med en inklusion af forskellige delmål, kan give en strategisk status på virksomheden.

Læs også: Hvad er Symbion?

Hvad er regeringens life science-strategi?

I 2021 udarbejdede regeringen en helt ny life science strategi med over 30 initiativer til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne på life science-området. Selve området omkring life science anses altså på baggrund af denne strategi, som et vigtigt middel for Danmarks fremtidige eksportevne, hvorfor regeringen kommer med flere punkter, hvor indsatsen skal styrkes. Det indebærer eksempelvis:

  • Styrke rammerne for forskning
  • Sikre at Danmark er et foregangsland
  • Højne den kvalificerede arbejdskraft
  • Samarbejde på tværs af myndigheder

Formålet med regeringens plan er grundlæggende at skabe en bedre og hurtigere behandling for patienter i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere om regeringens life science-strategi her

Hvad er fordelene ved at have en life science-strategi?

Der er mange fordele ved at have en life science-strategi. Her er listet 3 af dem:

  1. En klar strategi sætter en fast målsætning for virksomheden, og alle er derfor vidende om, hvor virksomheden skal udvikle sig.
  2. Strategien vil samtidig være behjælpelig med at styrke myndighedernes arbejde, da en strategi vil kunne hjælpe myndighederne med at vide, hvilke områder der skal fokuseres på.
  3. En life science-strategi kan samtidig give et fingerpeg over virksomhedens nuværende situation på området, da en udarbejdelse af en sådan strategi vil medføre en evaluering af virksomhedens nuværende situation.

3 overordnede punkter en komplet strategi skal bestå af

En strategi for life science-området kan have mange facetter, men det er afgørende, at der tages højde for tre centrale elementer:

  • Forretning: For det første er det afgørende, at der er en klar forretningsmæssig strategi for, hvordan virksomheden kan tjene penge. Hvis der ikke er en klar plan for, hvordan virksomheden på baggrund af en strategi skal være i stand til at tjene penge, kan det være svært at overleve konkurrencen på området. Med til en succesfuld strategi bør derfor høre en klar plan for hvordan virksomheden skal ses i et forretningsmæssigt perspektiv, og hvordan økonomien forbedres.
  • Udvikling: Det er essentielt, at der er en strategi for udviklingen af området. Der skal altså være gjort nogle tanker om, hvordan nye produkter eller tjenester skal skabes, og hvordan de eksisterende kan optimeres. Herunder hvilke investeringer, der skal laves for at sikre virksomheden. Hvis du ikke har udviklingen for øje i din strategi, risikerer du, at udviklingen stagnerer, og virksomheden af den grund ikke kan følge med konkurrenterne på området.
  • Kommunikation: Dernæst er det vigtigt, at der er en kommunikationsstrategi for, hvordan du kan fortælle om dine produkters historie og potentiale. Med andre ord skal det indgå i en strategi, hvordan produktet, der er udviklet skal sælges. Det er altså vigtigt at sælge historien og potentialet, når du udvikler en strategi.

En life science-strategi skal derfor tage højde for alle tre elementer for at være en effektiv strategi.

Læs også: Hvor har Symbion lokationer?

Har du en virksomhed, der arbejder med life science?

Et moderne kontorfællesskab på Frederiksberg kan give virksomheder, der arbejder med life science, de bedste rammer for at udvikle sig og skabe vækst. Kontorfællesskabet kan tilbyde en inspirerende og innovativ arbejdsplads, hvor du kan møde ligesindede og udveksle idéer.

Kontorfællesskabet kan også tilbyde adgang til et stort netværk af virksomheder, som kan være med til at udvikle nye ideer til din virksomhed.

Læs mere om kontorfællesskabet på Frederiksberg her.


Nævnte emner i artiklen:

Andre indlæg under
Guides

Få tip og tricks til “alt mellem himmel og jord” i vores mange guides.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag