Fuglebakken

Symbion åbner snart en helt ny lokation på Frederiksberg, som skal danne rammen om et ambitiøst vækstcenter for startups, der arbejder med life science og greentech.
Glæd dig – det bliver stort!

Nordre Fasanvej 215

På hjørnet af Nordre Fasanvej og Hillerødgade ligger det Ikoniske byggeri – Arkitekttegnet af Arne Jacobsen.
I dag, ca. 80 år senere, fremstår huset i dets grundidé fortsat moderne, og har undergået en gennemgribende modernisering, der bringer det op til 2023-standarder.
Med sin placering på kanten af Indre København, midt mellem Frederiksberg og Nørrebro, er lokationen let tilgængelig med alle former for transport. Der er nær adgang til både S-tog, Metro og bus, ligesom indfaldsveje og indre by er inden for kort afstand.

Fakta

Kategori: Laboratorierkontorer og coworking
Samlet areal: 13.500 m2
Lab: 2.300 m2
Kontor: 11.200 m2
Coworking-område: 500 m2
Kantine & loungeområde: 500 m2
Lejepriser: fastlægges Q3 2022
Åbner: primo 2024

Modtag nyheder om Fuglebakken

Er du interesseret i at modtage nyheder om Symbion-lokationen Fuglebakken direkte i din indbakke, kan du tilmelde dig mailinglisten hertil.

Miljø & Community

Dette nye centrum for biotek og life science virksomheder er et ambitiøst vækstcenter, der har som mission at skabe de rette vækstbetingelser for morgendagens bioteknologiske succeser. Miljøet er en kombination af laboratorier, kontorer og coworking og understøtter et produktivt og innovativt arbejdssted med et stærkt og nærværende community.

Miljøet er en del af Symbion Community, der udover Fasanvej i dag består af fem lokationer, hvoraf tre af dem ligeledes har biotek og life science som dét primære eller ét af de primære fokusområder. Alle fire biotek og life science-lokationer ligger inden for en afstand af under 3 km., hvilket fremmer et godt og nært samarbejde mellem miljøerne. Ligeledes ligger flere af community’ets samarbejdspartnere også inden for samme afstand herunder bl.a. BioInnovation Institute (BII), Rigshospitalet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Farmaceutiske Fakultet fra Københavns Universitet.

Til både miljøet på Fasanvej og Symbion Community som helhed er der knyttet et dedikeret community-team, som arbejder for de bedste betingelser for biotek og life science virksomheder; herunder det nødvendige rum til fordybelse, professionelle værktøjer og fællesskaber, hvor ideer, erfaringer og forretningsmuligheder deles til det fælles bedste, faglige og sociale meetups og events og meget, meget mere.

Historie & Kultur

Fasanvej lokationen er beliggende i de hvide, funktionalistiske anlæg, som tidligere dannede rammer for Novo. I 2007 foretog Frederiksberg Kommune med bistand fra Kulturarvstyrrelsen en afgrænsning og kortlægning af Novos anlæg på Fuglebakken og udpegede det som et af 25 nationale industriminder. Begrundelsen var, at det illustrerer den danske industrihistorie i perioden 1840-1970 og er en repræsentant for den meget videnstunge industri. Anlægget er også udpeget som nationalt industriminde, fordi det fortæller historien om en dansk virksomhed der meget hurtigt fik en førende stilling på verdensmarkedet og fordi det er et gennemført funktionalistisk byggeri tegnet af Arne Jacobsen.

I 1925 dannede brødrene Harald og Thorvald Pedersen Novo Terapeutisk Laboratorium og rykkede i 1932 ind i en ældre mejeribygning fra 1914 på Fuglebakken. Samtidig fik den dengang unge arkitekt Arne Jacobsen til opgave at stå for opførelsen af en ny fabrik i forlængelse af det gamle mejeris bindingsværk, og Arne Jacobsen fungerede som husarkitekt for Novo frem til sin død i 1971 – blandt andet designede han i 1952 den trebenede  Myre-stol til Novos kantine på Fuglebakken. Novo har helt frem til 2019 produceret enzymer i de hvide huse på Fuglebakken på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg.

Bygninger & Anlæg

Lokationen Fasanvej består af et anlæg med flere sammenhængende bygninger på hjørnet af Nordre Fasanvej og Hillerødgade. Bygningerne er placeret med en atrium i midten, som binder bygningerne sammen til ét miljø.

I 1913-1914 blev den første bygning – mejeriet – opført med en staldbygning. Senere opførtes to tilbygninger i bindingsværk vinkelret på gavlene på hver side af mejeriet. I 1934-1935 blev det besluttet at bygge på friarealet på hjørnet af Nordre Fasanvej og det daværende Fuglebakkevej. Opgaven blev givet til arkitekt Arne Jacobsen, som projekterede en funktionalistisk bygning, der skulle danne forbindelsesled mellem den nye bygning og den gamle mejeribygning. I perioden 1948-1949 tegnede Arne Jacobsen en 6-etages bygning, der i 1949-1951 blev opført bag den hvide fabriksbygning ud mod Hillerødgade og i forlængelse heraf en mellembygning, der skulle skabe forbindelse mellem to af de eksisterende bygninger.

De forskellige sammensatte bygninger danner et arkitektonisk broget billede, som fortæller med al tydelighed historien om en industriel udvikling på Fuglebakken. De mange knopskydninger vidner om en praktisk tilgang til den bygningsmæssige udvikling.


Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag