Hvad er Live Sciende?

Hvad er life science? 3 konkrete grunde til at det er vigtigt for fremtiden

Danmarks økonomi afhænger i højere og højere grad af life science-industrien. Men hvad dækker denne videnskab og industri over, og hvorfor er den så vigtig for fremtiden?  Hvad er...

Af Symbion

Senest redigeret: 30. maj 2023


Danmarks økonomi afhænger i højere og højere grad af life science-industrien. Men hvad dækker denne videnskab og industri over, og hvorfor er den så vigtig for fremtiden? 

Hvad er Life science? 

Life Science er helt konkret videnskaben og teknologien om alt levende omkring os, og livet i sig selv. 

Life Science branchen består af en række virksomheder der udvikler forskellige lægemidler, medicinsk bioteknologi og nyt medicinsk udstyr. 

Det vil altså være farmaceutiske, medicinske, biologiske eller bioteknologiske virksomheder. 

Altså handler Life Science videnskaben om økonomisk sundhed, forstået på den måde, at det er en industri der skal sikre dansk økonomi, ved at styrke sundheden herhjemme og ude i verden. 

Læs også: Life science-strategi: De 3 vigtige elementer.

3 konkrete grunde til, at life science-industrien er vigtig for Danmark

Life science-industrien spiller en kolossal rolle for dansk økonomi, og den styrker i høj grad vores udviklingsmæssige position internationalt. 

Danmark har længe været et af verdens førende lande, når det gælder udviklingen af blandt andet lægemidler, medicinsk udstyr samt sundheds- og velfærdsløsninger. 

Denne stærke danske position og innovation skyldes i høj grad et godt sundhedssystem, og en lang og god tradition for samspil mellem forskning og forretning, som har resulteret i store medicinske og behandlingsmæssige gennembrud.

Industrien er helt afgørende for Danmark af tre konkrete grunde: Økonomi, patientbehandling, og velfærd.

1. Økonomi

Under Coronakrisen fik vi for alvor bevist hvor vigtig en spiller life science er for dansk økonomi. 

Alene under pandemien havde Danmark en eksportindtægt på 151. milliarder kr. 

Rundt regnet udgør det 22% af den samlede vareeksport for Danmark i 2020 – det er ny storrekord og en betydelig forbedring siden 2010, hvor den lå på blot 12%. 

Fastholdes denne eksport ligger der altså et kæmpe vækstpotentiale i life science-industrien. Det kræver dog seriøse og målrettede investeringer at opfylde dette potentiale. 

Foruden en fornuftig eksportindtægt beskæftiger life science-industrien også omkring 48.000 ansatte, og står dermed for 34% af de danske private forskningsinvesteringer.

2. Patientbehandling

Det siger sig selv at jo bedre midler vi har til at forske i ny medicin og lægemidler, jo bedre bliver patientvilkårene i et samfund. 

Det stigende fokus på life science-industrien, og den dertil stigende økonomiske fordel den trækker med sig, kommer altså patienterne til gavn med nye kvalitetsprodukter.  

3. Velfærd

I forlængelse af den gode økonomi kommer velfærden. For jo bedre økonomi, jo bedre velfærd. 

Med den fremtrædende forskning indenfor life science har Danmark en stærk position globalt, og den kan mærkes på velfærden herhjemme. 

Industrien er også med til at bidrage med konkrete velfærdsløsninger til politikerne. 

Folketingets nye life science strategi 

I Folketinget har man heldigvis også fået øje på den store økonomiske gevinst ved life science-industrien. 

Helt konkret er et flertal i folketinget blevet enige om en ny strategi vedrørende life science-industrien. 

Først og fremmest bygger denne strategi på at afsætte 270,8 mio. kr. til industrien, i perioden 2021-2023. 

Denne investering skal fokusere på 38 specifikke initiativer, som styrker rammevilkårene for Danmarks life science-industri markant. 

Initiativerne skal sikre, at Danmark fortsat vil stå stærkt i den internationale konkurrence på området, og at life science-industrien i endnu højere grad er til gavn for patienter og kan løse problematikker i det danske velfærdssamfund. 

7 kerneområder der skal have gavn af strategien

Strategien skal optimere life science-industrien indenfor disse 7 kerneområder:

 1. Bedre rammer for forskning og udvikling
 2. Bedre brug af sundhedsdata
 3. Danmark som udstillingsvindue
 4. Højt kvalificeret arbejdskraft
 5. Målrettet internationalisering og myndighedssamarbejde
 6. Sund og grøn vækst
 7. Vidensdeling og samarbejde

Yderligere uddybet er målene med disse initiativer ifølge sundhedsministeriet at:

 • Skabe bedre rammer for forskning og udvikling på sundhedsområdet
 • Sikre bedre anvendelse af de danske sundhedsdata under hensyntagen til høj databeskyttelse og fortrolighed
 • Understøtte det danske sundhedsvæsen som udstillingsvindue
 • Sikre højt kvalificeret arbejdskraft, hjælpe eksportvirksomheder på de globale markeder
 • Understøtte den grønne omstilling og styrke det offentlig-private samarbejde. 

Bliv en del af et life science-kontorfællesskab 

I Symbion kan du blive en del af et kontorfællesskab med mange andre dygtige iværksættere. 

Symbion er det oplagte sted for dig som vil skabe ny viden, nye idéer og relationer med andre iværksættere, der deler samme passion som dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, hvis du ønsker at vide mere.

Vi glæder os til at hjælpe dig!


Nævnte emner i artiklen:

Andre indlæg under
Guides

Få tip og tricks til “alt mellem himmel og jord” i vores mange guides.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag