Vilkår

Generelle betingelser vedrørende Symbion Membership:

Følgende betingelser er gældende for Symbion Membership oprettet efter den 1. marts 2018. Priser, gebyrer, tillægsydelser m.m., kan til enhver tid findes på mit.symbion.dk, hvor du kan logge ind med den email adresse du er oprettet med samt dit valgte kodeord.

Ved aftalens begyndelse udgør det månedlige fee for Symbion membership 1495 DKK/måned ekskl. moms. Herudover betales der et etableringsfee på DKK 995 ekskl. moms som dækker oprettelse af adgangsbrik, adgang til Symbion community-platform samt oprettelse af virksomhedsprofil på Symbions website.

Priser reguleres en gang årligt.

Anvendelse og services i Symbion membership:

Symbion membership er personlig og må ikke anvendes af andre end dig selv. Adgangen til Symbion membership er styret gennem din personlige adgangsbrik/kort.

Hvis du mister din adgangsbrik skal du straks meddele dette til Symbion på telefon 3917 9999 eller via mail info@symbion.dk.

Symbion membership giver dig adgang 24/7/365 til den primære lokation du har valgt, mens du kan benytte Symbions øvrige membership-lokationer, indenfor normal arbejdstid 9 – 16.

Serviceydelser:

Symbion stiller sit professionelle team til rådighed for Symbion membership-virksomheder. Medarbejderne vil hjælpe virksomhederne med at løse en række opgaver, herunder:


Lejer har endvidere mulighed for at vælge en eller flere services efter aftale og mod særskilt vederlag, herunder:

Symbion forbeholder sig retten til uden varsel, at justere på udbuddet af og indholdet i serviceydelserne.

Betaling:

Ved indgåelse af Symbion membership indgås der tillige aftale om kreditkortbetaling af de månedlige forpligtigelser. Betaling af den månedlige forpligtigelse sker den første i den måned som membership-aftalen dækker, hertil tillagt evt. forbrug der er sket i måneden før.

Opsigelse m.m.

Aftale om Symbion membership kan opsiges med 30 dages varsel til den første i en måned. Ved opsigelse af aftalen skal adgangsbrik/kort returneres inden klokken 12 den dag hvor aftalen udløber.

Generelle forhold for Membership i Symbion

Hvis lejer ønsker at ændre sin membership-aftale og i stedet leje eget kontor på en af Symbion lokationer, vil lejer blive screenet i forhold til fokusområder på den pågældende lokation, så den størst mulige værdiskabelse for virksomhed og øvrige virksomheder i communityet opnås. Dvs. at lejer kun bliver tilbudt at leje et kontor, hvis Symbion mener at der er synergieffekter i forhold til de øvrige virksomheder i communityet.

Membership-området er et fællesområde hvorfra mange virksomheder driver deres virksomhed. Symbion fralægger sig derfor ethvert ansvar i forbindelse med tyveri eller beskadigelse af udstyr eller andet tilhørende lejer.

Dit Membership er personligt. Du er velkommen til at invitere gæster ind til møder i mødelokalerne, men du bør ikke holde møder med gæster i fællesområdet. Du har ansvar for de gæster, du inviterer ind i coworking-området. Du hæfter for evt. skader dine gæster forvolder.

Symbion påtager sig endvidere intet ansvar for forbigående forstyrrelser i forsyningen af vand, varme, el og lignende samt renovation, men har pligt til snarest at afhjælpe sådanne forstyrrelser.

Symbion er pligtig til at holde ejendommen brand- og bygningsforsikret, herunder glasforsikring såvel ude som inde, mens Membership’er selv drager omsorg for at tegne alle andre forsikringer.

Handelsbetingelser

Varighed

Sålænge medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der forgå en trækning af 1495 DKK/pr. måned fra det tilmeldte kort. Der betales forud. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail, dog senest 8 dage før den næste trækning.

Kvittering

Efter tilmelding, og ved hver trækning, vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail til betalingskort udløb.
Såfremt dit betalingskort udløber vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger.

Kortoplysninger

Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

Prisen

Alle priser er eksklusiv dansk moms (25%) med mindre andet er oplyst.

Levering

Når tilmelding er blevet bekræftet kan den købte services tages i brug og varen kan derfor regnes som leveret.

Refundering

Påbegyndt abonnement refunderes ikke.

Reklamation

Enhver form for reklamation skal rettes direkte til Symbion A/S.
Ved spørgsmål til dit køb, kontakt Symbion A/S.


Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag