Afbestillingsregler for Symbion konference og event space

Afbestillingsregler for konferencelokaler

Afbestilling mindre end 14 dage før arrangementet afholdelse betales lokalelejen 100%.

Afbestilling mindre end 8 dage før arrangementet afholdelse betales den totale pris for arrangementet.

Afbestilling skal ske skriftlig eller pr. mail.

Mindre ændringer af deltagerantal kan ske indtil 4 hverdage før arrangementets afholdelse.

Symbion Konferencecenter forbeholder sig ret til at opkræve depositum.

Afbestillingsregler for mødelokaler

Afbestilling af lokale skal ske min. hverdagen før mødets afholdelse (inden kl. 12).

Afbestilling af lokale med forplejning skal ske min. 3 hverdage før mødets afholdelse (inden kl. 12).

Ved afbestilling forstås annullering, reduktion, afkortning og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

Mindre ændringer af deltagerantal kan ske indtil kl. 12 dagen før arrangementets afholdelse.

Betalingsbetingelser: 8 dage netto.


Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag