Afbestillingsregler for Symbion konference og event space

Afbestillingsregler for konferencelokaler

Afbestilling mindre end 14 dage før arrangementet afholdelse betales lokalelejen 100%.

Afbestilling mindre end 8 dage før arrangementet afholdelse betales den totale pris for arrangementet.

Afbestilling skal ske skriftlig eller pr. mail.

Mindre ændringer af deltagerantal kan ske indtil 4 hverdage før arrangementets afholdelse.

Symbion Konferencecenter forbeholder sig ret til at opkræve depositum.

Afbestillingsregler for mødelokaler

Afbestilling af lokale skal ske min. 2 hverdage før mødets afholdelse (inden kl. 12).

Afbestilling af lokale med forplejning skal ske min. 3 hverdage før mødets afholdelse (inden kl. 12).

Ved afbestilling forstås annullering, reduktion, afkortning og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

Mindre ændringer af deltagerantal kan ske indtil kl. 12 dagen før arrangementets afholdelse.

Betaling betingelser: 8 dage netto.


Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag