hvad er baeredygtig enegi

Hvad er bæredygtig energi og hvordan er det økonomisk fordelagtigt?

Verden higer efter energiformer, der bygger på bæredygtig produktion. Det gælder selvfølgelig også for vores arbejdspladser. I dag er der et stigende fokus på at skabe virksomheder, der er...

Af Symbion

Senest redigeret: 15. december 2023


Verden higer efter energiformer, der bygger på bæredygtig produktion. Det gælder selvfølgelig også for vores arbejdspladser. I dag er der et stigende fokus på at skabe virksomheder, der er bæredygtige og miljøvenlige. Men hvordan ser bæredygtig energi ud, hvordan er det økonomisk fordelagtigt og hvordan kan man udnytte det som virksomhed?

Hvilke typer energi er bæredygtige?

Bæredygtig energi er energi, der produceres på en måde, der ikke skader miljøet og kan opretholdes på lang sigt. Der er flere typer energi, der betragtes som bæredygtige:

  1. Solenergi: Solenergi udvindes ved hjælp af solpaneler, der omdanner solens stråler til elektricitet. Solenergi er en uudtømmelig og ren energikilde, der ikke producerer luftforurening og CO2-udledning.
  2. Vindenergi: Vindenergi udvindes ved at omdanne vindens kinetiske energi til elektricitet ved hjælp af vindmøller. Vindenergi er også en uudtømmelig og ren energikilde, der ikke producerer luftforurening og CO2-udledning.
  3. Vandkraft: Vandkraft udvindes ved at omdanne vandets strømning eller fald til elektricitet ved hjælp af vandkraftværker. Vandkraft er en ren og vedvarende energikilde, men kan have visse miljømæssige konsekvenser som for eksempel forstyrrelse af vandmiljøet og økosystemet.
  4. Biomasse: Biomasse er organisk materiale fra planter og dyr, der kan bruges som brændstof til produktion af energi. Det kan være træ, afgrøder, affald eller dyregødning. Biomasse er en bæredygtig energikilde, da det genbruger organisk materiale og reducerer behovet for fossile brændstoffer.
  5. Geotermisk energi: Geotermisk energi udvindes fra jordens indre varme. Ved hjælp af varmepumper kan den geotermiske energi omdannes til elektricitet eller bruges til opvarmning. Geotermisk energi er en ren og bæredygtig energikilde, men er begrænset til områder med geotermiske ressourcer.

Disse typer energi er alle bæredygtige og har potentialet til at erstatte fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, der bidrager til klimaændringer og miljøproblemer. Ved at anvende bæredygtig energi kan virksomheder og iværksættere bidrage til at reducere deres CO2-udledninger.

Hvordan kan bæredygtig energi øge økonomisk vækst?

Bæredygtig energi kan øge økonomisk vækst på flere måder. 

For det første kan investeringer i bæredygtig energi skabe nye jobmuligheder og bidrage til at øge beskæftigelsen. Nye industrier og virksomheder inden for grøn energi opstår, hvilket skaber behov for arbejdskraft og øger indkomsten.

Derudover kan bæredygtig energi bidrage til at reducere omkostningerne ved energiforsyning. Traditionelle energikilder som kul og olie kan være dyre og knappe ressourcer, mens bæredygtige energikilder som sol, vind og biomasse er mere tilgængelige og mindre afhængige af prissvingninger på verdensmarkedet. 

Endelig kan bæredygtig energi også bidrage til teknologisk innovation og udvikling. Nye og mere effektive teknologier inden for vedvarende energi bliver udviklet og forbedret, hvilket skaber mulighed for øget innovation og vækst inden for energisektoren. Ved at investere i bæredygtig energi kan virksomheder og samfundet være med til at drive den teknologiske udvikling fremad og sikre konkurrenceevne på globalt plan.

Alt i alt kan bæredygtig energi være en økonomisk fordelagtig løsning, der sikrer både en mere bæredygtig fremtid og økonomisk vækst. 

Læs også: Hvordan biosustainability skaber værdi for virksomheder

Hvordan kan virksomheder udnytte bæredygtig energi?

Bæredygtig energi er en vigtig faktor for virksomheder, der ønsker at bidrage til en mere miljøvenlig fremtid. Ved at udnytte bæredygtig energi kan virksomheder reducere deres negative miljøpåvirkning og samtidig opnå flere fordele. Her er nogle måder, hvorpå virksomheder kan udnytte bæredygtig energi:

1. Installation af solpaneler

Solenergi er en af de mest populære former for bæredygtig energi. Ved at installere solpaneler på virksomhedens bygninger kan virksomheder generere deres egen elektricitet og reducere deres afhængighed af fossile brændstoffer. Solenergi er en ren og vedvarende energikilde, der kan hjælpe virksomheder med at reducere deres CO2-udledning.

2. Brug af vindenergi

Vindenergi er en anden form for bæredygtig energi, der kan udnyttes af virksomhederne. Ved at investere i vindmøller eller købe vindenergi fra et vindkraftværk, kan virksomheder bidrage til at øge produktionen af vedvarende energi. Vindenergi er også en ren og vedvarende energikilde, der kan hjælpe med at reducere CO2-udledningen.

3. Energibesparende foranstaltninger

Virksomheder kan også udnytte bæredygtig energi ved at implementere energibesparende foranstaltninger i deres arbejdsprocesser og faciliteter. Dette kan omfatte brugen af energieffektive lyskilder, isolering af bygninger for at reducere energitab og optimering af energiforbruget i produktionen. Ved at reducere energiforbruget kan virksomheder spare penge og samtidig bidrage til en mere bæredygtig energiudnyttelse.

4. Indgåelse af partnerskaber

Virksomheder kan også udnytte bæredygtig energi ved at indgå partnerskaber med energileverandører eller andre virksomheder, der er specialiserede inden for bæredygtig energi. Dette kan give virksomheder adgang til ekspertise og ressourcer, der kan hjælpe med at implementere bæredygtige energiløsninger. Partnerskaber kan også give virksomheder adgang til finansieringsmuligheder eller incitamenter til at investere i bæredygtig energi.

5. Kommunikation og branding

Ved at udnytte bæredygtig energi kan virksomheder også positionere sig selv som miljøvenlige og ansvarlige virksomheder. Dette kan være med til at styrke deres image og brandværdi. Virksomheder kan kommunikere deres brug af bæredygtig energi til deres kunder, medarbejdere og interessenter for at vise deres engagement i at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Læs også: Danske greentech virksomheder: En symbiotisk succeshistorie

Bliv en del af et greentech-kontorfællesskab 

I Symbion Community kan du blive en del af et kontorfællesskab med mange andre dygtigste iværksættere. Symbion Community er det oplagte sted for dig som vil skabe ny viden, nye idéer og relationer med andre iværksættere, der deler samme passion som dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, hvis du ønsker at vide mere.

Vi glæder os til at hjælpe dig!

Andre indlæg under
Guides

Få tip og tricks til “alt mellem himmel og jord” i vores mange guides.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag