Sæt et SMART mål for året

Bliv inspireret af SMART, som er et simpelt værktøj, der kan hjælpe dig med at udforme og kvalificere de mål som du sætter for din virksomheds fremtid.

Af Michella Ahler

Senest redigeret: 30. maj 2023


Et nyt år er begyndt og det er for mange iværksættere en god anledning til at kigge tilbage på det forgangne år og udnytte de erhvervede erfaringer til at sætte nye mål for fremtiden. For at kvalitetssikre mål(ene) får du her en guide, der med udgangspunkt i eksempler fra SMART-modellen, kan hjælpe dig med udformning og kvalificering af dine mål.

Forstå markedet og virksomhedens position

Selvom 2020 på mange måder var et anderledes år, så er det alligevel væsentligt at se tilbage. Spørg dig selv, hvilke succeser året bød på, er der noget som kan gøres bedre og hvilke udfordringer opstod undervejs. Brug erfaringerne til at drømme højt, når du sætter målsætninger for fremtiden, hvad enten det er at effektivisere produktionen, lancere et nyt produkt, prioritere en grøn omstilling, få flere kunder eller noget helt femte.

Som udgangspunkt er det centralt at starte med at undersøge markedet til bunds, da det giver værdifuld indsigt i branchen, viden om hvorledes den nuværende strategi i realiteten holder og hvordan din virksomhed skal positionere sig. Det gælder uanset om din virksomhed er en del af et forholdsvis stabilt marked eller ej.

Når du evaluerer markedet, er det essentielt at kigge på din virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler ud fra jeres aktiviteter. Styrker og svagheder koncentrerer sig om interne forhold i virksomheden. De kan eksempelvis relatere sig til virksomhedens størrelse, image, økonomiske forhold eller lignende. Altså her hvor I enten har en fordel eller ulempe i forhold til konkurrenterne. Med muligheder og trusler fokuseres der på det eksterne forhold og handler eksempelvis om COVID-19, stigende købekraft og nye teknologier. Alt sammen har betydning for, hvilke muligheder og begrænsninger din virksomhed har.

Vælg mål og målsætninger med omtanke

Når du har opnået en dybdegående indsigt i, hvordan det forgangne år har påvirket markedet, er næste trin i udformningen af konkrete forretningsmål at sikre, at det er velbeskrevet og målbart. Her kan du vælge at anvende SMART-modellen, som er et simpelt og nemt anvendeligt værktøj. SMART-modellen indeholder fem kriterier, som målsætningen bør leve op til og kan bruges som inspiration til at formulere nye mål eller kvalificere eksisterende mål. Ifølge SMART-kriterierne skal målet være:

1. Specifikt

Tydeliggør internt og eksternt, hvilke områder der skal forbedres, hvorfor målet er valgt og hvordan I sammen skal opnå det. Des mere specifikt det er udformet, jo nemmere bliver det for dine medarbejdere at forstå, hvor du gerne vil hen og hvordan I sammen skal nå det.

2. Målbart

Afgør hvor realistisk målet er og hvordan du vil registrere, at virksomheden har nået det. Med andre ord skal målet konkret kunne dokumenteres. Er du i tvivl, kan du her læse mere om, hvordan du kan effektmåle.

3. Attraktivt

Gør det klart, hvorfor dette mål er vigtigt og overvej om det kan realiseres med de ressourcer, som er til rådighed eller om ambitionsniveauet er sat lidt for højt. Her handler det om at være realistisk omkring tid og evner.

4. Relevant

Vurder hvor relevant målet er for det din virksomhed i forvejen foretager sig og hvorledes det passer sammen med allerede eksisterende kortsigtede og langsigtede mål. Målet skal helst skabe motivation for det videre arbejde.

5. Tidsbestemt

Vælg en specifik tidsperiode for at nå målet ved at opstille en start- og slutdato. Udpeg milepæle og deadlines undervejs i perioden, der kan gøre det nemmere at overholde tidsfristen.

Når målet lever op til ovenstående, er det vigtigt at få klargjort, hvad du skal gøre for at nå det. Måske kræver det en omstrukturering af virksomheden, eller at der bliver lavet aftaler med nye leverandører. For målsætning er lidt firkantet, idet du skal planlægge dig frem til, at SMART-målet hjælper og motiverer dig samt målretter dit fokus således at målsætningen faktisk bliver opfyldt.

Se også: Find et kontorfællesskab i København her.

Se også: Lej kontorplads i København.

Andre indlæg under
Guides

Få tip og tricks til “alt mellem himmel og jord” i vores mange guides.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag