Forhandling: 8 gode råd til at få succes i forhandlingslokalet

De fleste mennesker vil opleve at skulle forhandle om et eller andet i løbet af deres liv. Her får du 8 tips, som du kan bruge, næste gang du...

Af Symbion

Senest redigeret: 30. maj 2023


De fleste mennesker vil opleve at skulle forhandle om et eller andet i løbet af deres liv. Her får du 8 tips, som du kan bruge, næste gang du skal forhandle.

Hvad er en forhandling?

En forhandling er et dialogorienteret samarbejdsforløb, hvor to eller flere parter forsøger at blive enige om en løsning på et givent problem. Ofte vil der være konflikter mellem parterne, som skal løses, og derfor er det vigtigt at kende nogle gode forhandlingsteknikker.

Der er mange, som går ind i en forhandling med forestillingen om, at de skal have mest og have ret. Forhandlingen bliver i stedet set som en kamp, hvor man forsøger at udnytte den afstand, der er mellem parterne, så man selv vinder mest.

Forhandling er ikke blot et spil, det er en kunst. At forhandle betyder at indgå i en process med henblik på at finde enighed om noget. Ofte forhandler vi os til bedre lønninger, bedre arbejdsforhold eller større indflydelse. Men forhandlinger kan også være andet, f.eks. en diskussion om hvad man skal have til aftensmad eller længden på børnenes skærmtider.

De fleste mennesker kommer til at opleve at skulle forhandle om f.eks. lønforhøjelse, ansættelsesvilkår eller kontrakter, købsaftaler og samarbejder. Der findes også mæglere og lignende, som har professionel erfaring med at forhandle og mægle mellem parterne. Ofte vil sådanne mennesker være involveret i større eller samfundsrelaterede forhandlinger, f.eks. hvis der skal forhandles overenskomster eller indgås forlig.

Der findes mange forskellige uddannelser og kurser i ledelse, mægling og forhandling både fysisk og online, hvis du er interesseret i at blive dygtigere forhandler eller mægler.

Men du behøver ikke nødvendigvis tage et kursus eller en uddannelse for at få en bedre forhandling. Hvis du sørger for at forberede dig grundigt og træne dine forhandlingsevner kan du komme rigtig langt. Du kan nemlig ikke bare læse en masse teori og få en bedre forhandling. Det kræver øvelse og træning at perfektionere kunsten at forhandle.

Inden din forhandling starter, er det en god idé at sætte sig ind i de andre parters interesser og behov, ligesom du også bør definere dine interesser og behov. På den måde kan du nemmere finde nogle løsninger, der tilgodeser alle parter.

Nedenfor har vi listet 8 gode råd til din næste professionelle forhandling.

8 gode råd til den succesfulde forhandling

 1. Fastsæt et mål for forhandlingen
 2. Sæt dig i modpartens sted
 3. Lav en forberedende strategi
 4. Vær professionel
 5. Lyt til din modpart
 6. Stå fast ved dit mål
 7. Vær klar til at indgå kompromiser
 8. Fokusér på løsningsorienterede forslag

 

 1. Fastsæt et mål for forhandlingen: Inden en forhandling starter, skal du have et klart og entydigt mål for, hvad du ønsker at opnå. Hvis du ikke har et klart defineret mål, er der ingen grund til at forhandle. Det er desuden en god idé at definere en nedre smertegrænse for resultatet af den forhandlede situation, både så du ikke indvilliger i noget, der stiller dig dårligere end før, og fordi du altid bør være klar til at forlade forhandlingen.
 2. Sæt dig i modpartens sted: For at kunne finde den bedste løsning for alle parterne, er det vigtigt at sætte sig ind i modpartens sted. Hvad er deres behov og interesser? Hvad ønsker de at opnå med forhandlingen?
 3. Lav en forberedende strategi: Når du kender dine egne og modpartens behov, kan du udarbejde en forberedende strategi, så du har styr på dine argumenter. Det er desuden vigtigt at have en plan B.
 4. Vær professionel: Selvom forhandlinger ofte kan være hårde og konfliktskabende, er det vigtigt at være professionel. Det vil sige, at du bør opføre dig respektfuldt og være behersket, selv om situationen kan blive anspændt. Dertil bør du efterlade situationen i forhandlingslokalet og ikke tager forhandlingen personligt.
 5. Lyt til din modpart: Det er vigtigt at lytte til din modpart og være tilstedeværende. Det gør det svært at blive enige om løsninger, hvis du ikke hører, hvad din modpart siger, og hvilke argumenter de bruger.
 6. Stå fast ved dit mål: Selvom det er vigtigt at finde en løsning, der tilgodeser alle parterne, skal du også stå fast på dit eget mål. Hvis du giver efter for enhver lille ting, kan du risikere at komme ud af forhandlingen uden at have opnået det, du ville.
 7. Vær klar til at indgå kompromiser: En forhandling handler ikke kun om at få alt, du ønsker sig. Ofte skal der indgås kompromiser for at finde en løsning, som alle parterne kan leve med. Hvad er du parat til at tilbyde din modpart for at få dit ønske? Det er vigtigt, at du ikke ser forhandlingslokalet som en kampplads, men som en arena for at opnå enighed.
 8. Fokusér på løsningsorienterede forslag: Det er ikke altid, at du kan finde en løsning, der tilgodeser alle parterne. I sådanne tilfælde er det vigtigt at fokusere på løsningsorienterede forslag, der gavner den største del af parterne, og du vil også være nødt til at give sig for at imødekomme modparten.

Vigtigheden af et godt forhandlingslokale

Det kan være en fordel at mødes på neutral grund, og et godt forhandlingslokale er en afgørende faktor for at skabe de bedste rammer for forhandlingen.

Dels skal der være det udstyr, man skal bruge, men det kan også være smart at leje et lokale med personale, der kan yde service som snacks og kaffe.

Hvis man lejer et forhandlingslokale kan man også overveje, om der skal være tilstødende lokaler, så man kan trække sig tilbage og drøfte de løsningsforslag, der er på bordet.

Hos Symbion kan vi tilbyde et stort udvalg af forhandlings- og mødelokaler, der er udstyret med det nødvendige udstyr og er beliggende i rolige omgivelser.

Kontakt os på tlf. 39 17 99 99 for at høre nærmere.

Andre indlæg under
Guides

Få tip og tricks til “alt mellem himmel og jord” i vores mange guides.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag