Det bør du vide om den nye ferielov

En forenklet beskrivelse af den nye ferielov og hvad du som medarbejder, eller arbejdsgiver, bør være opmærksom på i overgangen fra den tidligere ferielov til den nye. ...

Af Michella Ahler

Senest redigeret: 30. maj 2023


Fra den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Har du endnu ikke helt styr på ferieloven, eller hvad det konkret betyder for dig, får du her en forenklet beskrivelse, der forhåbentlig kan gøre dig klogere på din ferie.

Samtidighedsferie

Den nye ferielov bygger på det, der kaldes samtidighedsferie. Det betyder, at du som noget nyt kan afholde din ferie i takt med, at du optjener den. Fra 1. september 2020 til den 31. august året efter, begynder du altså at optjene 2.08 feriedage om måneden, som du allerede kan holde måneden efter. Som lønmodtager giver den nye ferielov dig mulighed for at holde din ferie fra den 1. september til den 31. december året efter. Det vil sige, at du har op til 16 måneder at afholde ferien. Den nye ordning skal sikre, at nye på arbejdsmarkedet også kan holde betalt ferie allerede fra begyndelsen af deres ansættelse, i modsætning til den tidligere ferielov.

Det er din arbejdsgiver, som indberetter og indbetaler dine feriepenge til den nye fond: Lønmodtagernes Feriemidler. I begyndelsen af 2021 får du et brev, hvor du vil blive bedt om at gennemtjekke, at din arbejdsgiver har indberettet de korrekte feriepenge.

"Ferielov"
(Foto: Beskæftigelsesministeriet)

Overgangsperioden

Inden september 2020 skal du være opmærksom på, at der er en overgangsperiode, når den tidligere ordning erstattes af den nye. Perioden har til formål at undgå, at du både optjener ferie efter den tidligere og den nye ferielov. På den måde foregår overgangen mellem de to ferieordninger så gnidningsfrit som muligt. For dig som arbejdsgiver betyder det, at du undgår at udbetale ferie, som dine medarbejdere optjener gennem begge ordninger, der tilsammen svarer til ti ugers ferie på ét år.

Overgangsperioden betyder, at de feriepenge, som du optjener fra september 2019 til den 31. august 2020, indefryses. De kan derfor hverken afholdes, eller blive udbetalt. I stedet vil de blive sat ind som en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene og sørger for udbetalingen af dem, når du forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan du afholde den betalte ferie, som du optjener med den nye ordning.

Din sommerferie i 2020

Med overgangsperioden har du ikke mulighed for at afholde 25 feriedage i sommeren 2020, men i stedet 16,64 feriedage. Det svarer til det, du samlet set har optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019. Til gengæld har du allerede nye feriedage til rådighed i efteråret, som du kan vælge at bruge. Den nye ordning ændrer altså ikke på, at du optjener, og har ret til, 25 feriedage om året.

Hvis du alligevel vil holde mere end 16,64 feriedage til sommer, kan du overføre feriedage fra det ferieår, som slutter den 30. april 2020. Det kræver blot, at du på forhånd aftaler dette med din arbejdsgiver.

I tilfælde af, at du ikke bruger al din optjente ferie fra den gamle ferielov mellem 1. maj og 31. august 2020, vil de blive overført til den nye. Det betyder altså, at du kan holde ferien helt frem til den 31. december 2021.

Sådan påvirker den nye ferielov dig som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at indberette dine medarbejderes opsparede feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler via eIndkomst. Feriepengene optjenes i lønperioden 1. september 2019 og frem til den 31. august 2020. Du kan vælge at indberette dem løbende i forbindelse med lønafregning, eller indberette dem samlet senest den 31. december 2020. Har du ansat medarbejdere, der er timelønnede eller fratrådte, skal du fortsat indberette feriepengene til FerieKonto eller en anden feriekasse.

For yderligere information, kan du læse mere her.

Andre indlæg under
Guides

Få tip og tricks til “alt mellem himmel og jord” i vores mange guides.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag