Agro og foodtech – Hvad er opskriften?

Agro og foodtech er et økosystem, der hastigt vokser og et som Danmark er internationalt kendt for. Læs her grundene til væksten, hvorfor startups kan være opskriften, samt hvilke...

Af Symbion

Senest redigeret: 30. maj 2023


Agro og foodtech er et af de økosystemer der hastigt vokser og et som Danmark er internationalt kendt for. Dette skyldes bl.a., at når det kommer til fødevareproduktion, innovation og sikkerhed, så ligger Danmark i toppen. Tre ingredienser, som er med til at gøre Danmark til en perfekt lokation til at binde et innovativt agro og foodtech-netværk sammen.

Læs her grundene til agro og foodtech vækster, hvorfor startups kan være opskriften, samt hvilke trends der er indenfor branchen:

Kriser hjælper os til at tænke innovativt

Agro og foodtech vedrører en lang række processer, drifter og roller inden maden ender i vores mund. Det er udviklingen af, hvordan man øger høst, bearbejder og tilbereder friske fødevare og udvinder bioenergi og biomaterialer fra agrikulturelle afgrøder mm.

Behovet for bæredygtig udvikling, fødevareinnovation og nye fødevareteknologier har aldrig været større. Dette skyldes, at verdenen er på vej mod en global ressourcekrise. Samtidig har der de seneste mange år været tale om klimaforandringer. Dette gør, at vi bliver nødt til at tænke miljømæssige hensyn ind i både fødevareproduktion- og teknologi såvel som privates forbrug.

Innovative startups kan være opskriften

Når man bevæger sig indenfor agro og foodtech økosystemet vil man typisk opleve, at det er innovation, der står højest på dagsordenen. Flere startups spirer med deres fødevareinnovationer- og teknologier. De viser sig at være den gode opskrift til det voksende økosystem. Dette skyldes, at startups og innovation længe har været tæt forbundet nøgleord. Oftest er det startups, der får opfundet den dybe tallerken og udviklet nye produkter såvel som markeder. Dette er også noget store virksomheder er enige i: En undersøgelse fra Unilever Foundry fortæller, at 80 % virksomheder mener, at startups kan have en positiv indflydelse på store virksomheders tilgange til innovation.

Dog må startup virksomheder, ligesom større virksomheder, der ønsker at være innovationsdrevne erkende, at innovation ikke er en isoleret proces, da man som virksomhed ikke kan vide alting selv. En rapport fra DTU Management fortæller, at innovationsprocesser finder sted i tværdisciplinære fora og netværk, hvor personer med fra forskellige baggrunde og perspektiver mødes og går i dialog med hinanden.

En virksomheds omgivelser kan være frugtbare. Især hvis de bliver brugt aktivt til at indfange og udvikle nye idéer. I Copenhagen AgriFood Incubator arbejder agro og foodtech startups tæt sammen i et netværk, hvor en ekspert også stiller sin viden til rådighed. Dette giver både virksomhederne mulighed for at sparre med hinanden, samt få professionel hjælp til deres udvikling, så de innovativt kan spire. Tobias Emil Jensen, EtOH Spirits fortæller, “With help from Agro Business Park, we got in contact with another company who can become an important business partner for us. We also got specific project development feedback, so I have already experienced a great value of being a part of the Copenhagen AgriFood Incubator”.

Agro og foodtech trends i 2018

Agro og foodtech i sig selv trender i takt med det vokser. Dette ses både i fødevareproduktioner, men også hos forbrugernes præferencer. Her får du nogle af de største trends for 2018:

  • Plantebaseret fødevare og alternative proteiner: En undersøgelse fra Landbrug og Fødevarer fortæller, at danskere er nysgerrige på at prøve nye smagsoplevelser og i opbrud med vanetænkning. Dette betyder, bl.a., at plantebaseret fødevare og alternative proteiner, såsom insekter, er noget forbrugerne ønsker at prøve kræfter med.
  • Fra spild til ressource: Flere virksomheder begynder at redefinere spild, så det kan udvindes som en ressource. Cirkulær bioøkonomi betyder bl.a., at vinproduktioners skrald bliver et nyt materiale i tøjproduktion og kaffeaffald en ny ingrediens i hudplejeprodukter.
  • Digitale teknologier i produktionen: Fødevarevirksomheder ser digitale teknologier som et voksende behov. Dette betyder bl.a., at AI bliver brugt til at maksimere næringsindhold i fødevare og IoT bliver brugt til sensorkontrolleret salatdyrkning.

Nævnte emner i artiklen:

Andre indlæg under
Startup & iværksætteri

I denne kategori kan du læse artikler om startup & iværksætteri generelt. Er du på udkig efter historier om communityets virksomheder, skal du scrolle op til kategorien Community-historier.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag