Vilkår

Generelle betingelser vedrørende Symbion Membership:

Følgene betingelser er gældende for Symbion Membership oprettet efter den 1. marts 2018. Priser, gebyrer, tillægsydelser m.m., kan til enhver tid findes på mit.symbion.dk, hvor du kan logge ind med den email adresse du er oprettet med samt dit valgte kodeord.

Ved aftalens begyndelse udgør det månedlige fee for Symbion membership 1.395 kroner/måned ekskl. moms. Herudover betales der et etableringsfee på kr.995 ekskl. moms som dækker oprettelse af adgangsbrik, adgang til Symbion app, mit.symbion.dk, bookingsystem samt oprettelse af virksomhedsprofil på Symbion web sites.

Priser reguleres en gang årligt, hvilket vil blive kommunikeret ud via email. Væsentlige prisændringer vil blive varslet minimum 45 dage forud for ikrafttrædelsen og du vil derved have mulighed for at opsige dit medlemskab før den varslede prisstigning træder i kraft.

Anvendelse og services I Symbion membership:

Symbion membership er personlig og må ikke anvendes af andre end dig selv. Adgangen til Symbion membership er styret gennem din personlige adgangsbrik/kort.

Hvis du mister din adgangsbrik skal du straks meddele dette til Symbion på telefon 3917 9999 eller via mail info@symbion.dk.

Symbion membership giver dig adgang 24/7/365 til den primære lokation du har valgt (se side 1), mens du kan benytte Symbions øvrige membership lokationer, indenfor normal arbejdstid 8 – 16.

Serviceydelser:

Symbion stiller sit professionelle team til rådighed for Symbion membership virksomheder. Medarbejderne vil hjælpe virksomhederne med at løse en række opgaver, herunder:

Underretning om ankomsten af gæster
Adgang til Symbion community, herunder Symbion app, events og sociale arrangementer
Netværk, rådgivning og mentoring i forbindelse med events
Adgang til storkundeaftaler, indkøbsaftaler m.m. via Symbion app
Lejer har endvidere mulighed for at vælge en eller flere services efter aftale og mod særskilt vederlag, herunder:

Symbion Konferencecenter, lokaliseret på Østerbro. Konferencecenteret kan tilbyde møde- og konferencelokaler med plads til op til 400 personer. Vilkår for leje af møde- og konferencefaciliteterne fastsættes af Symbion.
Adgang til telefonpasning
Adgang til kantine
På Symbion Østerbro er der mulighed for at benytte Symbion Fitness
Symbion udbyder en række IT ydelser, eks. opbevaring af server i professionelt serverrum. (lokaliseret på Østerbro og på Univate). Du kan høre mere ved at kontakte os på info@symbion.dk
Symbion forbeholder sig retten til uden varsel, at justere på udbuddet af og indholdet i serviceydelserne.

Betaling:

Ved indgåelse af Symbion membership indgås der tillige aftale om kreditkortbetaling af de månedlige forpligtigelser. Betaling af den månedlige forpligtigelse sker den første i den måned som membership aftalen dækker, hertil tillagt evt. forbrug der er sket i måneden før.

Opsigelse m.m.

Aftale om Symbion membership kan opsiges med 30 dages varsel til den første i en måned. Ved opsigelse af aftalen skal adgangsbrik/kort returneres inden klokken 12 den dag hvor aftalen udløber.

Generelle forhold for Membership i Symbion

Hvis lejer ønsker at ændre sin membershipaftale og i stedet leje eget kontor på en af Symbion lokationer, vil lejer blive screenet i forhold til fokusområder på den pågældende lokation så den størst mulige værdiskabelse for virksomhed og øvrige virksomheder i communityet opnås. Dvs. at lejer kun bliver tilbudt at leje et kontor, hvis Symbion mener at der er synergieffekter i forhold til de øvrige virksomheder i communityet.

Membership området er et fællesområde hvorfra mange virksomheder driver deres virksomhed. Symbion fralægger sig derfor ethvert ansvar i forbindelse med tyveri eller beskadigelse af udstyr eller andet tilhørende lejer.

Dit Membership er personligt. Du er velkommen til at invitere gæster ind til møder i mødelokalerne, men du bør ikke holde møder med gæster i fællesområdet. Du har ansvar for de gæster, du inviterer ind i Co-working området. Du hæfter for evt. skader dine gæster forvolder.

Symbion påtager sig endvidere intet ansvar for forbigående forstyrrelser i forsyningen af vand, varme, el og lignende samt renovation, men har pligt til snarest at afhjælpe sådanne forstyrrelser.

Symbion er pligtig til at holde ejendommen brand- og bygningsforsikret, herunder glasforsikring såvel ude som inde, mens Membership’er selv drager omsorg for at tegne alle andre forsikringer.

 

Handelsbetingelser

Varighed

Sålænge medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der forgå en trækning af 1.395,00 kr / pr. måned fra det tilmeldte kort. Der betales forud. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail, dog senest 8 dage før den næste trækning.

Kvittering

Efter tilmelding, og ved hver trækning, vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail til
Betalingskort udløb
Såfremt dit betalingskort udløber vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger.

Kortoplysninger

Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

Prisen

Alle priser er eksklusiv dansk moms (25%) med mindre andet er oplyst.

Levering

Når tilmelding er blevet bekræftet kan den købte services tages i brug og varen kan derfor regnes som leveret.

Refundering

Påbegyndt abonnement refunderes ikke.

Reklamation

Enhver form for reklamation skal rettes direkte til Symbion A/S.
Ved spørgsmål til dit køb, kontakt Symbion A/S.

Persondatapolitik

Se Symbions persondatapolitik.