Symbions Historie – en unik fortælling

Symbions historie starter tilbage i midten af 1980’erne, hvor vi blev etableret ud fra visionen om at skabe rammer for et samarbejde mellem forskning og innovation – et samarbejde, som på daværende tidspunkt så godt som ikke eksisterede i Danmark.

Den vision forsøger vi stadig at leve op til, og det er et udgangspunkt, der adskiller os fra vores konkurrenter.

Symbions vision

Visionen med Symbion har fra starten været at skabe et organisk samliv mellem forskning og erhvervsliv. Udgangspunktet var en lettere elitær forestilling om, at en virksomhed skulle godkendes af forskerhusets fondsbestyrelse for at kunne slå sig ned.

Denne fondsbestyrelse bestod på daværende tidspunkt af erhvervsledere og professorer samt rektorer fra en række læreanstalter.

I dag bliver de beslutninger truffet af Symbions administration, og den dengang lettere elitære opfattelse af, hvem der måtte og hvem der ikke måtte være en del af Symbion er langsomt blevet ændret, så fokus i dag er rettet mod et ønske om at være et hus for innovative vækstvirksomheder.

Uretfærdige konkurrencefordele

Symbion bygger således på et uforfalsket ønske om at styrke iværksætteriet i Danmark, hvilket er den væsentligste årsag til, at vi er kommet igennem både IT-boblen og Finanskrisen.

At vi selv er startet helt fra bunden, har skullet kæmpe for vores ambition og er lykkedes er med til, at vi kan hjælpe og forstå vores lejere på en helt anden måde, end mange af vores konkurrenter.