Innovasion IT
 i Startup, Virksomheder i Symbion

At overtage en virksomhed fra et familiemedlem kan både være en fordel og samtidig udfordrende. Det kan Philip Mora-Jensen bekræfte, der overtog IT-virksomheden Innovasion fra sin far.

Læs mere om, hvordan overtagelsen har budt på vækst, i interviewet med Philip Mora-Jensen, administrerende direktør i Innovasion.

Tidlig indsats senere gevinst

Chris Mora-Jensen startede sin egen virksomhed Innovasion i 1987, med speciale inden for levering af IT-løsninger og rådgivning. Virksomheden havde til formål at levere intelligente og effektive løsninger til understøttelse af beslutningsprocesser, særligt inden for udbud til ordregivere. Sidenhen blev Innovasion til en IT-service leverandør, og virksomheden står blandt andet bag den succesfulde udbudsløsning ETHICS. Platformen anses i dag som deres kerneprodukt, hvor alle services foregår gennem. Senest er den blevet kåret som en af de bedste konkurrencefremmende løsninger i hele Europa.

Med Innovasions fremgang deltog sønnen Philip Mora-Jensen tidligt i virksomhedens arbejde, og han forklarer, hvordan han nærmest voksede op i virksomheden. Han mindes blandt andet, at han ved siden af sit studie arbejdede som supportkonsulent, hvor han dagligt tog imod kundehenvendelser. Arbejdet gav ham hurtigt en førstehåndsviden og forståelse af virksomhedens styrker og svagheder. Det skulle senere blive udgangspunktet for hans videre arbejde som administrerende direktør i Innovasion, med håbet om at blive mere konkurrencedygtig.

En ny rolle

Efter endt uddannelse oplevede Philip, at der var behov for flere hænder og ressourcer i Innovasion, og i takt med at faren Chris’ helbred blev dårligt, måtte han træde mere til med en hjælpende hånd.

Philip oplevede derfor, at han fra 2012 fik en betydelig stor rolle i virksomheden, mens faren var en fast støtte. I 2014 trådte han, på grund af farens tidlige død, til som Innovasions nye administrerende direktør. Det var ellers ikke nået at være endegyldigt planlagt. Her erfarede Philip, hvordan hans mange år i virksomheden og de erfaringer det medførte, skulle danne rammen for hans arbejde. For med flere års kontakt til kunderne, blev deres behov og tilbagemeldinger brugt til at udvikle Innovasion.

Særligt i forbindelse med relationen til kunder, anså Philip et generationsskifte som en fordel: ”Det var en fordel i forhold til de personlige kunderelationer som min far havde, som jeg skulle forsøge at bevare. Det var nemmere at overtage og få til at lykkes, end hvis det var en ny, der skulle overtage virksomheden”, siger han. Selv mener han, at det er lykkes ham at bevare mange af de relationer, som faren dengang havde skabt.

Vejen til succes

Med sin nye stilling som direktør i Innovasion mente Philip, at der skulle ske nogle tiltag: ”Der var behov for at arbejde på en mere moderne måde”, siger han og uddyber: ”Vi skulle bruge samme principper, men med en ny platform, der var nemmere at vedligeholde og levede op til markedets efterspørgsel”. Den nye tilgang, erfarer Philip, har ført til vækst de seneste par år, og Innovasion er gået fra at være en lille virksomhed med store kontakter, til at være en af de største platforme i dag, der tilbyder udbud.

En anden årsag til Innovasions succes de seneste par år, mener Philip er en tidlig kundekontakt. Her kan potentielle kunder blive en del af processen og udviklingsstrategien. Skulle han give et godt råd til andre startup-virksomheder, er det også én af dem: ”Hvis du kan gøre det med organisk vækst og have løbende kontakt til kunderne, kan du bedre ramme deres behov, og så er man godt rustet til at få succes”. Han påpeger, at kundernes tilbagemelding kan hjælpe en virksomhed med at leve op til markedets efterspørgsel. Derudover giver organisk vækst muligheden for at bevare kontrollen selv uden samtidig at skulle tilfredsstille en aktionær.

Kontorfællesskabers muligheder

Med nye tiltag i virksomheden anså Philip også, hvordan et kontor i en del af Symbion-netværket var ideelt for Innovasion. I 2014 gik de fra at have et virtuelt kontor til at få kontorplads på Symbion: ”Det har været super godt, fordi man får fornemmelsen af et professionelt miljø med gode faciliteter til rådighed”, siger han og fortsætter: ”De fysiske faciliteter er gode at vise kunderne og de mange events giver liv”. Han pointerer også, at han gerne ville anbefale et sådant miljø for andre virksomheder. For her er der mulighed for netværk og at få input fra andre i branchen, som han mener, er vigtigt for startups.

Læs mere om Innovasion på deres hjemmeside.

Seneste blogindlæg
Game startupBlockchain