"Vi har Danmarks stærkeste iværksættermiljø"

"Få din forretningsidé ud over rampen! Styrk dit netværk i Symbion"

"250 ambitiøse virksomheder har adresse i Symbion"

"75 virksomheder med IT fokus har adresse på The Orbit"

 

 

Symbion forskerpark

Symbion blev stiftet i 1986, og vi har dermed 30 års erfaring i at hjælpe iværksættere i mål.

Symbion A/S
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

Mail: info@remove-this.symbion.dk

Telefon.: 3917 9999

Åbningstider for reception:
mandag til torsdag 8.00 - 16.30
fredag 8.00 - 16.00

CVR.nr. 10369703

Symbions historie

Symbion blev stiftet i 1986 af seks forskere, der ville skabe synergi mellem forskning og erhvervsliv. I dag er Symbion Danmarks førende iværksættermiljø, hvor vi tilbyder kontorfællesskaber, mødelokaler, konferencefaciliteter, forretningsudvikling og kapital for de mest perspektivrige og ambitiøse iværksættervirksomheder.

Symbion skaber Symbiose
Navnet Symbion kommer af ”symbiose”, som var grundtanken bag Symbion.

I 2016 åbnede vi Creators Floor på Frederiksberg. En ny afdeling for Symbion funderet i et samarbejde med CBS.

I 2013 flyttede IT-væksthuset 5te til nye lokaler på Amagerfælledvej 56. Samtidig skiftede stedet navn til The Orbit

I 2012 iværksatte vi en gennemgribende renovering af interiøret i Symbion v. arkitekt Tine Mouritsen. Bygningen er i dag indrettet i nyt nordisk design.

2012 blev desuden året, hvor vi satte turbo under visionen om Symbion som centrum for entreprenørskab. Det gjorde vi ved at udbygge vores netværksaktiviteter.

I 2011 var Symbion vært for IASP (The International Association of Science Parks) og afholdt verdenskonferencen for forsker- og teknologiparker i Tivolis Kongrescenter.

I 2011 vandt Accelerace i en udbudsrunde opgaven om at administrere en iværksætterfond på 100 mio. kr. i Region Midtjylland i samarbejde med Nupark i Holstebro.

I 2011 blev COBIS og Symbion i samarbejde med Accelerace Management valgt som nyt managementselskab for Fonden for Syddansk Vækstfremme. Fonden investerer i velfærdsteknologiske virksomheder i Region Syddanmark samt yder lån til mindre og mellemstore virksomheder i udkantsområderne i regionen.

I 2009 åbnede Symbin COBIS (Copenhagen Bio Sience Park) i partnerskab med Scion DTU og Incuba Science Park. Med opførelsen af COBIS vil København placere sig som et af Europas førende life science clusters.

I 2007 vandt Symbion, i et konsortium, retten, til at udvikle et nyt koncept for vækst af teknologiske danske virksomheder. Opgaven blev udbudt af Erhvervs- & Byggestyrelsen. Programmet hedder i dag Accelerace.

I 2006 etablerede Symbion GazelleGrowth. GazelleGrowth skal internationalisere danske virksomheder. Programmet råder over 32. mill. dkk fra Videnskabsministeriet.

I 2004 blev SEED Capital Denmark stiftet. Fonden investerer i pre-seed- og seed-segmentet inden for forskningsbaserede og højteknologiske virksomheder.

I 2004 åbnede Symbion IT-væksthuset 5te på 5te salen af IT-universitetet. I 2006 blev 5te udvidet med et nyt væksthus, 5teUnit på det tidligere KUA.

I 2001 stiftede Symbion ventureselskabet Symbion Capital I A/S og Symbions rådgivningsdel blev udskilt i et 100% ejet datterselskab – Symbion Management A/S.

I 1998 blev Symbion godkendt som innovationsmiljø. Dermed forvalter Symbion hvert år en sum penge fra Videnskabsministeriet.

I 1991 flyttede Symbion til Fruebjergvej, hvorfra forskerparken idag driver sine mange aktiviteter.

Bestyrelse og aktionærer

Symbion er en privat virksomhed, som er ejet af Symbion Fonden og en række private aktionærer.

Aktionærer
Symbion Fonden
Nordea Bank Denmark A/S
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Magistrenes Pensionskasse
Københavns Universitet
Copenhagen Business School

Bestyrelse
Jørgen Bardenfleth (formand), tidl. adm. dir. i Microsoft Danmark.

Jørgen Honoré (næstformand), Universitetsdirektør på KU  

Per Holten-Andersen, Rektor CBS

Peter Buhl Jensen, tidl. adm. dir. TopoTarget  (Onxeo)

Morten Bangsgaard, adm. dir. IT-Branchen

Søren Hougaard, adm. dir. AMS Group

Gratis åbne netværksarrangementer

8. februar

Gratis åbne netværksarrangementer

21. februar

Gratis åbne netværksarrangementer

7. marts

Gratis åbne netværksarrangementer

21. marts